AS Rīgas piena kombināts

Bauskas iela 180,
Rīga, LV-1004, Latvija
+371 67 066 888
+371 67 860 037

Bezmaksas informācijas tālrunis Latvijā
+371 80 001 110

Telepārdošana (Rīgas piena kombināts, Valmieras piens, Rīgas piensaimnieks un Premia FFL)

+371 64 281 500

Personāla daļa
Evita Osīte,
personāla daļas vadītāja
+371 67 066 742

Iepirkumu daļa
Alīna Kočāne,
izejvielu kategorijas vadītāja
+371 64 201 204

Anda Balode,
iepirkumu speciālists
+371 64 201 204

Kvalitātes sistēmu un laboratorijas daļa
Vadītāja
Laura Lemminga,
+371 67 066 827

Mārketinga daļa
+371 67 066 775

Sabiedrisko attiecību daļa
Ērika Kirsone-Kriviņa,
sabiedrisko attiecību konsultante
+371 26390540

AS Valmieras piens

Rīgas iela 93,
Valmiera, LV-4201, Latvija
+371 64 222 420
+371 64 229 879

Bezmaksas informācijas tālrunis Latvijā
+371 80 001 110

Valdes priekšsēdētājs
Māris Cers

Telepārdošana (Rīgas piena kombināts, Valmieras piens, Rīgas piensaimnieks un Premia FFL)

+371 64 281 500

Personāla daļa
Sannija Novika,
personāla daļas vadītāja
+371 64 201 229

Kvalitātes daļa
Inese Vasiļevska,
kvalitātes sistēmu vadītāja
+371 64 201 225

Iepirkumu daļa
Alīna Kočāne,
izejvielu kategorijas vadītāja
+371 64 201 204

Anda Balode,
iepirkumu speciālists
+371 64 201 204

Piena iepirkuma daļa
Mārtiņš Strazdiņš-Stradiņš,
attīstības speciālists
+371 64 222 403

SIA Rīgas piensaimnieks

Valmieras iela 2,
Rīga, LV-1009, Latvija
+371 67 046 400

Bezmaksas informācijas tālrunis Latvijā
+371 80 001 110

Valdes loceklis
Artūrs Čirjevskis
arturs.cirjevskis@foodunion.com

Telepārdošana (Rīgas piena kombināts, Valmieras piens, Rīgas piensaimnieks un Premia FFL)

+371 64 281 500

Personāla daļa
Inga Avetisjana,
personāla daļas vadītāja
+371 67 046 453
Inga.avetisjana@foodunion.com

Kvalitātes daļa
Anna Martina,
kvalitātes sistēmu vadītāja
+371 25 432 911

Mārketinga daļa
+371 67 046 454

Sabiedrisko attiecību daļa
Ērika Kirsone-Kriviņa,
sabiedrisko attiecību konsultante
+371 26390540