Projekts „SIA “Rīgas Piensaimnieks” konkurētspējas paaugstināšana”

Projekta mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti, palielināt SIA “Rīgas Piensaimnieks” ražoto produktu pievienoto vērtību, palielināt uzņēmuma neto apgrozījumu un celt uzņēmuma konkurētspēju kopumā.

Projekta Nr. 18-00-A00402-000062

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests